Skip to main content

La tergloba situacio (S.O.) (1a a.3/7)

Unua artikolaro 3/7

Nia grand-urba kulturo estas la produkto de unu terurega batalo inter la bona kaj la malica! Multegaj el la homaranoj suferas! La malfeliĉo de la homaranoj estas venko por la malica - tial mi nomas la batalon terurega - multaj estas 'venkitaj' - okupitaj de problemoj, anstataŭ radii de feliĉo.
Per tiuj-ĉi vortoj - informante la serĉantoj inter la homaranoj - mi akuzas "Lu malica kiu ŝanĝas nomojn" por grandskale uzi hipnoton - subkonsciaj ordonoj (hipnoto sen enkarniĝita (korpoposedanta) hipnotisto) kiuj la 'voĉaŭdantoj' skizofrenuloj inter ni konscias pri - por igi la ege timigitaj terhomaranoj sakri (tiel vokante eĉ pli da malhelaj 'anĝeloj'), mensogi (eksemple per troigi) kaj en multaj aliaj manieroj rompi la leĝon de Amo - kaj tiuj 'rompoj' (kiuj la malfeliĉuloj neniam farus se ili ne estus subkonscie ordonitaj aŭ malpermesitaj) "L. m. k. m. p. s. n." antaŭ la Diaj mondoj, uzas kiel pruvo ke la povruloj meritas pli da sufero.
Tiu mensogo enhavas unu ero da vero - fakte - post teruran suferadon saĝo akumulas. Sed nur mem-malamanto elektus libere tiu lernomaniero!
Tio estas "lia" krimego: Rompi por la homaranoj la natura ligo al Dio. Disvastigi malakordon inter la homaranoj. Atak-okupi la terglobon, kaj ŝteli la energionde Dio per (subkonscia) kontrolado, kapto kaj torturo de la homaranojn, postulatante antaŭ pli alta (Dia-monda) justec-fonto ke temas pri ama saĝinstruo!

Lasu min priskribi iom pli detale: Nia grand-urba kulturo abundas je subkonsciaj malpermesoj kaj ordonoj: Ĉiuj la benantaj movadoj (ĉu religiaj, ĉu politikaj, ĉu idealistaj, ĉu filantropaj) kiuj multe helpus la homaron se vaste agnoskita kaj aplikita - estas forte malpermesitaj subkonscie, kaj kompreni unu (ĉi-tie 'kompreni' signifas 'ŝanĝi agmaniero laŭ' - komenci kaj daŭrigi sekvi la benanta agmaniero) - postulas batalon mensan - se militon mensan ne estas pli trafa priskribo.

Primeditu bonvolu tiun-ĉi teorie ege facile komprenebla eksemplo: Ekologio! Estas normale konata -almenaŭ en la partoj de Europo kiuj mi vojaĝis- ke ekologiaj manĝaĵoj estas pli altkvalitaj ol la tradicie kultivitaj.
La argumentoj por elekti ilin estas la jenaj:

1.     Ekologiaj manĝaĵoj ne enhavas restaĵojn de la veneno tradicie uzata sur la kreskaĵoj. Tial ili estas pli puraj. Sekve la korpo de la persono kiu ekologie manĝas ne havas la labortaskon de protekti la organojn kaj purigi sin: Elektante ekologion vi fariĝas pli sana!
2.     Ekologio protektas la naturon. Niaj profundaj putoj - niaj akvofontoj - multaj el ili estas fermitaj. La akvo en ili enhavas tiom da veneno ke estus danĝera trinki el ili!
3.     Se vi manĝas viandaĵojn, lakto-produktojn aŭ ovojn: Bestoj en la ekologia industrio havas pli da spaco - ili ne egale multe suferas.

(Aliaj havas pli da argumentoj por elekti ekologion, sed por la argumento de tiu-ĉi artikolo, tiuj-ĉi tri sufiĉas.)

Nun mi postulatas ke tiuj-ĉi tri argumentoj estas benanta vero por la homaro, kaj tial forte subkonscie malpermesitaj. Probu por eksemplo tralegi ilin tri fojoj (unue rimarku kiel tiu penso igas vin senti).
La unua fojo oni legas unu teksto ĝi havas amus-valoron, sed kompreni la sekvoj de tiu-ĉi parto de la Vero - ke estas necesa elekti ke eĉ se kostas iom pli, la beno por via sano kaj la naturo indas la monon - elekti ke la penso ke vi faras la bona, estas pli grava ol la monon vi ŝparus per polui vian internaĵojn kaj la naturon - komenci pensi ke tiu-ĉi gravas kaj indas ŝanĝi laŭ - tiu estas la batalo (/milito) pri kiu mi skribis.
Ĉu vi tralegis tri-foje la argumentojn?
Ĉu vi kapablas ne subite forĵeti la penson?

Kiam vi venkas unu batalo (milito) de benanta Vero, la subkonsciaj ordonoj ŝanĝas: Vi estas perfortigita esti fiera, perfortigita al kredi ke vi havas la solvon de la problemoj de la homaro, kaj ke ĉiuj aliaj homoj devas ŝanĝi laŭ la movado vi 'venkis' (nun komprenas).

Serĉu vin mem: Ĉu vi ne iagrade malhumilas aŭ fieras ĉar vi trovis/elpensis la veron? Ĉu vi tute ne opinias ke la aliaj homaranoj devas ŝanĝi, sed vi mem estas sufiĉe edukita/pia/bona?

Comments

Popular posts from this blog

Inspir-fluo (1a a.5/7)

Unua artikolaro 5/7 La sanktaj vortoj kiuj estas skribitaj ĉi-batalkampe/ĉi-planete (kaj mi supozas ĉie kie ”La malica kiu mensogas pri sia nomo” (kiu mensoge nomis sin ”Tiu kiu ŝanĝas nomojn”) operacias), estas grandparte - kiam ne temas pri rankonto pri gesanktulo- iom malpurigitaj. La malpureco havas la ĉefan kaŭson ke la dia regno estas infiltrita de la aro de maliculoj mi nomas ”La malica kiu mensogas pri sia nomo”, kaj estas ebla ĉar la manifesto de la skribaĵoj estas karakterizita de la jenaj tri distingoj: La vortoj inspiritaj, sanktaj kiam ne inteligente trapensitaj kaj peneme elektitaj, venas al la verkisto per milda fluo de intuicio. Fluo kiu normale povas facile esti prenita kaj daŭrigita de aliaj pli dezir(eg)emaj anĝeloj/perantoj: En nia spirita proksimeco estas tut-normala ke diamondanoj formulas/finas intuiciajn mesaĝojn por unu la alia – sen kontroli kiu prenis la ’vorton’. Ĉar: Ĝenerale, kaj la perantoj (aŭ ilia mesaĝ-anĝeloj) kaj la in

Nia spirita situacio - kaŝita maljusteco

  La loka situacio estas influitega de misuzo de la Dia aŭtoritato. Unu grupo, kiu nomas sin: ”Tiu kiu ŝanĝas nomojn”, sed kiu mi nomas: ”La malica kiu mensogas pri ilia nomo”, penetris la dian mondon. Ili estas demonoj kiuj estras la aman agmanieron – kiel akto klare – kaj ili trompis multajn da diamondcivitanojn kun ilia rol-ludo estranivela. Havante Dian aŭtoritaton ili pli aŭ malpli trompis kaj trompas ĉiujn kiuj blinde fidas Dion: Ni atestis ke Jesuo naviege kredis ke estis la volo de la ama Dio ke li estu krucumita, kaj ke Kriŝna egale blindfide kredis ke la batalo de Kurukŝetra – kie Arĝuna mortigis membrojn de sia propra familio – devus esti batalita. La sama parto de Dio, kiu misgvidis niajn profetojn tiam – nun regas nian globon (kaj la spiritan proksimecon) – maljuste! La individuoj ĉi-monde estas dividita en du grupoj. La plej granda (ĉirkaŭ 85 al 90 % de la homaranoj) mi nomas: ”La suferanta homaro”. Ili suferas aŭ per malsaneco propra, aŭ per kompato kun la

Ĉu eksistas la diablo? (1a a.2/7)

Unua artikolaro 2/7 Ĉu la diablo ekzistas? Inter la saĝuloj oni renkontas kelkajn kiuj kredas kaj argumentas ke ne! (Ekzemple Martinus kaj Mary Baker Eddy) Laŭ mia klarigo ili spegulas la normalan pensmanieron de la grandparto de la Diamondanoj: Temas pri Dia mem-defendo! -En ilia mondo oni subite kontaktas aŭ altiras la energion (spiriton) de iu vorto aŭ nomo oni pensas, diras aŭ vokas, kaj tial gravegas ne sakri aŭ pensi pri malplaĉaĵoj (kiel akcidentoj, malsanecoj, morto). La solvo de neigi povas – se vi estas egalgrade sankta ke Jesuo – fariĝi manifestita en via proksimeco, sed ĝi ne sufiĉe profunde/bone klarigas nian situacion: Sufiĉe da manko de vera kontakto kun la Sankta por igi multajn bonajn honestajn idealistajn pensantajn homojn konfesi ateismon! Mi tute ne kontestas la gravecon de pure (sensakre) paroli kaj pensi, kaj mi komprenas ke miaj klarigoj postulas mensan fleksecon: Por fari tion kiu estas ĉi-tie farita preskaŭ ĉiuj sanktaj nomoj estis fi-uzataj! Tial mi n