Skip to main content

La tergloba situacio (S.O.) (1a a.3/7)

Unua artikolaro 3/7

Nia grand-urba kulturo estas la produkto de unu terurega batalo inter la bona kaj la malica! Multegaj el la homaranoj suferas! La malfeliĉo de la homaranoj estas venko por la malica - tial mi nomas la batalon terurega - multaj estas 'venkitaj' - okupitaj de problemoj, anstataŭ radii de feliĉo.
Per tiuj-ĉi vortoj - informante la serĉantoj inter la homaranoj - mi akuzas "Lu malica kiu ŝanĝas nomojn" por grandskale uzi hipnoton - subkonsciaj ordonoj (hipnoto sen enkarniĝita (korpoposedanta) hipnotisto) kiuj la 'voĉaŭdantoj' skizofrenuloj inter ni konscias pri - por igi la ege timigitaj terhomaranoj sakri (tiel vokante eĉ pli da malhelaj 'anĝeloj'), mensogi (eksemple per troigi) kaj en multaj aliaj manieroj rompi la leĝon de Amo - kaj tiuj 'rompoj' (kiuj la malfeliĉuloj neniam farus se ili ne estus subkonscie ordonitaj aŭ malpermesitaj) "L. m. k. m. p. s. n." antaŭ la Diaj mondoj, uzas kiel pruvo ke la povruloj meritas pli da sufero.
Tiu mensogo enhavas unu ero da vero - fakte - post teruran suferadon saĝo akumulas. Sed nur mem-malamanto elektus libere tiu lernomaniero!
Tio estas "lia" krimego: Rompi por la homaranoj la natura ligo al Dio. Disvastigi malakordon inter la homaranoj. Atak-okupi la terglobon, kaj ŝteli la energionde Dio per (subkonscia) kontrolado, kapto kaj torturo de la homaranojn, postulatante antaŭ pli alta (Dia-monda) justec-fonto ke temas pri ama saĝinstruo!

Lasu min priskribi iom pli detale: Nia grand-urba kulturo abundas je subkonsciaj malpermesoj kaj ordonoj: Ĉiuj la benantaj movadoj (ĉu religiaj, ĉu politikaj, ĉu idealistaj, ĉu filantropaj) kiuj multe helpus la homaron se vaste agnoskita kaj aplikita - estas forte malpermesitaj subkonscie, kaj kompreni unu (ĉi-tie 'kompreni' signifas 'ŝanĝi agmaniero laŭ' - komenci kaj daŭrigi sekvi la benanta agmaniero) - postulas batalon mensan - se militon mensan ne estas pli trafa priskribo.

Primeditu bonvolu tiun-ĉi teorie ege facile komprenebla eksemplo: Ekologio! Estas normale konata -almenaŭ en la partoj de Europo kiuj mi vojaĝis- ke ekologiaj manĝaĵoj estas pli altkvalitaj ol la tradicie kultivitaj.
La argumentoj por elekti ilin estas la jenaj:

1.     Ekologiaj manĝaĵoj ne enhavas restaĵojn de la veneno tradicie uzata sur la kreskaĵoj. Tial ili estas pli puraj. Sekve la korpo de la persono kiu ekologie manĝas ne havas la labortaskon de protekti la organojn kaj purigi sin: Elektante ekologion vi fariĝas pli sana!
2.     Ekologio protektas la naturon. Niaj profundaj putoj - niaj akvofontoj - multaj el ili estas fermitaj. La akvo en ili enhavas tiom da veneno ke estus danĝera trinki el ili!
3.     Se vi manĝas viandaĵojn, lakto-produktojn aŭ ovojn: Bestoj en la ekologia industrio havas pli da spaco - ili ne egale multe suferas.

(Aliaj havas pli da argumentoj por elekti ekologion, sed por la argumento de tiu-ĉi artikolo, tiuj-ĉi tri sufiĉas.)

Nun mi postulatas ke tiuj-ĉi tri argumentoj estas benanta vero por la homaro, kaj tial forte subkonscie malpermesitaj. Probu por eksemplo tralegi ilin tri fojoj (unue rimarku kiel tiu penso igas vin senti).
La unua fojo oni legas unu teksto ĝi havas amus-valoron, sed kompreni la sekvoj de tiu-ĉi parto de la Vero - ke estas necesa elekti ke eĉ se kostas iom pli, la beno por via sano kaj la naturo indas la monon - elekti ke la penso ke vi faras la bona, estas pli grava ol la monon vi ŝparus per polui vian internaĵojn kaj la naturon - komenci pensi ke tiu-ĉi gravas kaj indas ŝanĝi laŭ - tiu estas la batalo (/milito) pri kiu mi skribis.
Ĉu vi tralegis tri-foje la argumentojn?
Ĉu vi kapablas ne subite forĵeti la penson?

Kiam vi venkas unu batalo (milito) de benanta Vero, la subkonsciaj ordonoj ŝanĝas: Vi estas perfortigita esti fiera, perfortigita al kredi ke vi havas la solvon de la problemoj de la homaro, kaj ke ĉiuj aliaj homoj devas ŝanĝi laŭ la movado vi 'venkis' (nun komprenas).

Serĉu vin mem: Ĉu vi ne iagrade malhumilas aŭ fieras ĉar vi trovis/elpensis la veron? Ĉu vi tute ne opinias ke la aliaj homaranoj devas ŝanĝi, sed vi mem estas sufiĉe edukita/pia/bona?

Comments

Popular posts from this blog

Novaĵoj 8a & 9a de Julio 2020 p.Kr.

Saluton leganto(j)! Mi reverkis "Inspir-fluo"n kaj la duan artikolon, kiu nun nomiĝas "Ĉu ekzistas la diablo?" kaj aldonetis al "La Bazo de la spirita scienco", kaj almetis preĝon al "Kiel agi...?". Bonan legĝuon! Laŭ mia plano post kelkaj semajnoj (tiu por mi estas baldaŭ) aperos la novan version de "La Fi-klarigoj". Ĝis vi denove pensu pri mi! -Mi esperas ke vi komparas miajn ideojn kun tiuj de aliuloj, precipe Vladimir Megré, sed ankaŭ la aliaj menciita en "Kiel agi...?". Bonan someron al vi (ĉiuj)! Salutojn de Jacob.

La veraj kvalitoj de Dio. 1a parto.

Dio 1 scias ke Li/Ŝi/Ri/Lu mem estas ama. Dio 1 estas certa ke Dio estas potenca. Sed Dio 1 nur kredas/fidas (fi!) ke Dio 1 estas scianta. En la (batal-) kampo de la terglobo, multege de la scio venas de Dio 2 . Dio 1 fidas ke Dio 2 estas ama, honesta. Dio 1 estas naivega. Dio 2 estas malica. Tial iamaniere, ĉi-tie, ateistoj estas pli saĝaj ol homoj kiuj blinde fidas ke Dio estas kaj ĉio-scianta kaj ama kaj potenca. Klare ambaŭ grupoj povus lerni de la spiritaj sciencistoj. 1) -kiu ne estas “La malica kiu mensogas pri sia nomo”. 2) -kiu estas “La malica kiu mensogas pri sia nomo" kiu mensoge nomis sin “Dio”.

Repacigo (memstara artikoleto)

Fido je, kaj amo al, unu “fonto”, kaj malamo al unu (aŭ pluraj) aliaj, kiam unu el la fontoj postulatas esti kreinto de la vivo (responsa de la bonfarto de ĉiuj la homaranoj) danĝeras komprene, ĉar Satano (unu el ili, kun kiu mi havis kontakton (mi estas voĉaudanto / skizofrenulo)) fakte estis agrabla justecamanto, kaj nur la mensogoj de “Lu malica kiu ŝanĝas nomojn” igis lin malami Dion por sia maljustecego (laŭ la klarigo de “L. m. k. m. p. s. n.”) Por helpi vin malami nur la maljusta, mi forte rekomendas ke vi peneme studu kaj ke vi elektu singarde uzi nomojn kiuj dum longa tempo estis fi-klarigita pri: La nomoj ‘Dio’ kaj ‘Satano’ tiel priskribitas fi-klarigante ke ili ne reprezentas por, multaj da homoj, la verajn kvalitojn kiuj ili havas! Multaj inter justec-amaj homaranoj malamas grupojn de ‘ali-sekvantoj’ sen koni kaj kompreni ilin! Klare la normala sekvanto de unu religio, laŭgrade de ‘pureco’ prezentas sian mondbildon iom fuŝe kompare al la Vero. Tial bezonas studon